"Mou-te! Activitat física per a gent gran"

Place: Passeig d'Hivern a Calonge