Workshop: Christmas crafts

Place: Carrer de la Rutlla