Carnaval de Calonge: Lectura de consignes que proposen el rei i la reina del Carnaval

Lloc: Escola Pere Rosselló de Calonge