XXIV Milla Urbana

Lloc: Plaça Catalunya de Sant Antoni

Detall en programes a part.