Entrega dels diferents curts de promoció de Calonge i Sant Antoni

Lloc: Mirador de l'espigó de l'Amistat