Club Infantil de Platja

Començament: 20-08-2018 16:30
Lloc: Espai Nadó. Espigó del Mig.

Per a nens i nenes que hagin cursat P3 i fins a 12 anys. Gratuït.