Aparador sobre viatges

Lloc: Biblioteca La Cooperativa

Taula amb expositors de guies de viatges per Europa i Espanya.

Horari de la BIblioteca.