Entrega de les claus al carters reials, a través del Déu del Mar

Lloc: Espigó del Mig