Club Infantil de Platja

Lloc: Pour les enfants de 3 à 12 ans. Gratuit.

Per a nens i nenes que hagin cursat P3 i fins a 12 anys. 

Gratuït.