Fashion ungles.

Lloc: Mirador de l’espigó de l’Amistat.

Preu: 1 €.